RODO

Klauzula Informacyjna RODO 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 1) Współadministratorem Państwa danych osobowych jest n-ICE Group Spółka z o.o. ul. Jaśminowa 10, 63-640 Cojęcin-Szum. 2) Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: uul. Jaśminowa 10, 63-640 Cojęcin-Szum. lub email: biuro@n icegroup.pl 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, umowy oraz ich rozliczenia. 

Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO 

Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów. 

4) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora do: 

  • dostępu do Państwa danych osobowych, 

  • sprostowania Państwa danych osobowych, 

  • usunięcia Państwa danych osobowych, 

  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 

  • przenoszenia Państwa danych osobowych, 

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej wykonywania. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy i jej  wykonywanie. 

6) Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.